FMMT491 SOT-23_小信号三极管YFW佑风微

佑风微原厂, 小信号三极管FMMT491中文资料,PDF数据手册,引脚图,封装规格,厂家原厂FMMT491上佑风微电子官网

浏览:1094 次

Small Signal Transistors小信号三极管
TYPEPolarityPCM (mW)IC    (mA) BVCBO(V) BVCEO(V) BVEBO(V) hFE VCE        (V) fT        (MHz) Pafckage Outline
MinMax
FMMT491NPN2501000806051003000.25150SOT-23
FMMT493NPN250100012010051003000.3150SOT-23
FMMT495NPN250100017015051003000.2100SOT-23
MMBT2222NPN250600753061003000.3100SOT-23
MMBT2222ANPN300600754061003000.3300SOT-23
MMBT3904NPN200200604061003000.3300SOT-23
MMBT5550NPN2256001601406602500.15-SOT-23
MMBT5551NPN30060018016061003000.15300SOT-23
MMBTA05NPN300500606041004000.25100SOT-23
MMBTA06NPN300500808041004000.25100SOT-23
MMBTA42NPN0.3530030030051002000.250SOT-23
MMBTA43NPN350500200200540-0.550SOT-23
MMBTA44NPN3502004004006502000.450SOT-23
MMBTH10NPN22550302531002000.95650SOT-23
S8050NPN300500402551204000.6150SOT-23
S9013NPN30050040255120400-0.6150SOT-23
S9014NPN2001005045520010000.3150SOT-23
S9018NPN2005030155702000.5800SOT-23
SS8050NPN3001500402551204000.5100SOT-23
FMMT591PNP250-1000-80-60-5100300-0.3150SOT-23
FMMT593PNP250-1000-120-100-5100300-0.250SOT-23
MMBT2907PNP250-600-60-40-5100300-0.4200SOT-23
MMBT2907APNP250-600-60-60-5100300-0.4200SOT-23
MMBT3906PNP0.2-200-5-40-51003000.3300SOT-23
MMBT4401PNP300600604061003000.4250SOT-23
MMBT4403PNP300-600-40-40-5100300-0.4200SOT-23
MMBT5401PNP0.3-600-160-150-5100300-0.2100SOT-23
MMBTA55PNP225-500-60-60-4100400-0.2550SOT-23
MMBTA56PNP350-500-80-80-4100400-0.2550SOT-23
MMBTA92PNP300-200-300-300-5100200-0.250SOT-23
MMBTA93PNP350-500-200-200-540--0.250SOT-23
MMBTA94PNP350-200-400-400-580300-0.250SOT-23
S8550PNP0.3-500-40-25-5120400-0.6150SOT-23
S9012PNP300-500-40-25-5120400-0.6150SOT-23
S9015PNP200-100-50-45-52001000-0.3150SOT-23
SS8550PNP300-1500-40-25-5120400-0.5100SOT-23

上一篇:没有了

下一篇:7805AS TO-263三端稳压管 YFW佑风微

客服微信
咨询电话
0769-82730331